Kết hợp thiết kế, tối ưu hóa công thức với thẩm định trước quy trình sản xuất
Tóm tắt
Nc công thức và điều kiện điều chế viên nén paracetamol 325mg. Kết quả: sự kết hợp pp thiết kế tối ưu hóa và pp thẩm định trước trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển thuốc mới không những thẩm định được thành phần công thức và điều kiện điều chế mà còn ước tính được giá trị tối ưu của các biến số trọng yếu để đảm bảo yêu cầu ổn định của các dược phẩm. Xác định được các giới hạn trên và/hoặc dưới của các biến số trọng yếu, dự đoán được các tình huống xấu nhất nếu các thông số vượt quá giới hạn cho phép.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn