Góp phần tìm hiểu phân loại các thuốc tâm thần
Tóm tắt
Giới thiệu Hệ thống phân loại các thuốc tâm thần theo G.A. Avruski. Nguyên tắc phân loại của G.A. Avruski dựa chủ yếu vào tác dụng lâm sàng của các thuốc tâm thần. Hệ thống phân loại này gồm 3 nhóm: các thuốc an tâm thần (các thuốc an thần kinh, các thuốc an thần), các thuốc hưng thần (các thuốc chống trầm cảm, các thuốc kích thần), các thuốc loạn thần. Trong mỗi nhóm lại phân ra các lớp, trong mỗi lớp các thuốc lại được phân theo đặc điểm chung, tác dụng dược lý và cấu trúc hóa học.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn