Góp phần nghiên cứu ổn định thuốc viên nén vitamin B1 + B6 + B12
Tóm tắt
Dùng tá dược Kollidon CL.M để ổn định thuốc và phân tán B12 ở trạng thái khô thay vì hoà tan trong cồn như một quy trình sản xuất. Theo dõi sự giảm hàm lượng vitamin B1, B6, B12 trong điều kiện già hoá: To = 57oC, độ ẩm tương đối 80% trong 72 giờ. Kết quả ban đầu cho thấy: dùng Kollidon CL.M 2% trong hỗn hợp có thể ổn định và giúp vitamin B12 bền vững hơn

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn