Góp phần nghiên cứu cải tiến phương pháp định lượng natri của natri camphosunfonat của dược điển Pháp 1965
Tóm tắt
Nghiên cứu cải tiến phương pháp định lượng natri của natri camphosunfonat trong dược điển Pháp 1965 ở khâu sấy và nung mẫu thử. Định lượng thử gần 100 mẫu natri camphosunfonat theo phương pháp đề nghị cải tiến, có so sánh với gần 100 mẫu định lượng theo quy định của Dược điển Pháp 1965. Kết quả: sau khi nung chế phẩm đã xử lý với axit sunfuric đậm đặc theo phương pháp đề nghị cải tiến, thử tinh khiết một số tạp chất trong cắn nung như pirosunfat, sunfua, sunfit, bisunfit cho thấy định lượng bằng phương pháp này có độ chính xác tương đương với phương pháp trong dược điển Pháp 1965. Việc nung chế phẩm không sinh ra các tạp chất làm ảnh hưởng đến độ chính xác và kết quả định lượng natri của chế phẩm natri camphosunfonat.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn