Góp phần nghiên cứu cách xác định một số tính chất của chitosan
Tóm tắt
Nguyên liệu: chitosan được điều chế từ vỏ tôm càng xanh. Với hai mẫu chitosan được điều chế theo phương pháp (PP) bộ môn hóa vô cơ, khoa Dược, Đại học Y Dược TP HCM và PP thủy nhiệt có sửa đổi (gọi là PP bán thủy nhiệt), đã tiến hành đo Mv, DPv và DD của chitosan. Trong phần đo DD của chitosan, PP chưng cất với acid phosphoric và PP phản ứng với ninhydrin đã được áp dụng. Kết quả thực nghiệm của cả 2 PP chưa cho phép khẳng định độ deacetyl hóa thật của 2 mẫu chitosan thử nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, PP chưng cất với acid phosphoric dễ thực hiện hơn.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn