Đương lượng nối đôi và lợi ích trong việc xác định cấu trúc phân tử hữu cơ
Tóm tắt
Trong phân tích một hợp chất hữu cơ, khi đã biết công thức thô của nó, có thể tính được đương lượng nối đôi của hợp chất, qua đó dự đoán chất hữu cơ là chất mạch mở, no hoặc chưa no, hay đóng vòng... Điều này sẽ giúp xác định cấu trúc hóa học bằng các phương pháp phân tích thích hợp như như quang phổ hồng ngoại, quang phổ cộng hưởng từ hạt nhân, khối phổ... Trình bày một số ví dụ đơn giản minh họa việc sử dụng đương lượng nối đôi trong việc biện giải phổ hồng ngoại của một vài chất hữu cơ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn