Định lượng đồng thời amoxicilin và kali clavulanat trong chế phẩm bằng phương pháp điện di mao quản kiểu sắc ký điện động mixen
Tóm tắt
Nghiên cứu định lượng đồng thời amoxicilin và kali clavulanat bằng phương pháp điện di mao quản kiểu sắc ký điện động mixen (MEKC). Đối tượng nghiên cứu: bột cốm Augbactam của Mekophar, viên nén Augmex của Korea United Pharm. Kết quả: có sự phụ thuộc tuyến tính giữa tỉ lệ đáp ứng của hoạt chất so với chất nội chuẩn và nồng độ hoạt chất trong khoảng nồng độ đã khảo sát. Phương pháp có độ chính xác cao với RSD đều dưới 2%; có độ đúng tương đối tốt với tỷ lệ tìm lại của amoxicilin là 102,5% và của kali clavulanat là 99,5%. Việc định lượng được tiến hành nhanh, đơn giản, cho kết quả phù hợp, có độ lặp lại và độ đúng cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn