Định lượng cefuroxim acetil trong viên nén bằng phương pháp điện di mao quản
Tóm tắt
Nghiên cứu định lượng cefuroxim acetit trong viên nén Zinmax của Domesco có chứa 125mg cefuroxim acetil và viên nén Zinnat 125mg của GlaxoSmithKline bằng phương pháp điện di mao quản kiểu điện di mao quản vùng. Kết quả: sự tương quan tuyến tính giữa nồng độ và diện tích pic của chất nghiên cứu trong khoảng nồng độ 50-500µg/mL. Phương pháp định lượng cefuroxim acetil xây dựng có độ tập trung dữ liệu khá tốt với RSD đều dưới 2%. Phương pháp này có độ đúng cao với tỷ lệ tìm lại của cefuroxim acetil là 100,9%. Việc định lượng được tiến hành nhanh, đơn giản cho kết quả phù hợp, có độ lặp lại và độ đúng cao.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn