Định lượng artemisinin bằng phương pháp chuẩn độ acid base
Tóm tắt
Nghiên cứu phương pháp chuẩn độ acid-base để định lượng artemisinin. Qua khảo sát các điều kiện định lượng cho thấy, sự chuyển màu của phenolphatalein và xanh thymol phù hợp với điểm tương đương. Tuy nhiên, do sản phẩm thủy phân của artemisinin có màu vàng nên sự chuyển màu của xanh thymol dễ phát hiện hơn, vì vậy xanh thymol được chọn làm chỉ thị cho việc định lượng. So sánh kết quả định lượng theo phương pháp này với kết quả định lượng trong tiêu chuẩn ngành đang sử dụng thấy kết quả trên cùng một mẫu artemisinin có chuẩn xác như nhau và 2 giá trị trung bình khác nhau không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, phương pháp mới này đơn giản hơn nhiều, không cần chất đối chiếu hay chất chuẩn nên kết quả sát thực hơn, đỡ tốn kém hơn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn