Đánh giá chất lượng của một số chế phẩm viên nén, viên nang sản xuất trong nước theo tiêu chí mới của DĐVN III
Tóm tắt
Bằng thực nghiêm đã tiến hành nghiên cứu độ hoà tan theo tiêu chí dược điển VN III của 10 chế phẩn viên nén, viên nang thuộc nhiều nhóm dược chất do xí nghiệo dược phẩm X sản xuất đang được lưu hành trên thị trường gồm: viên nén paracetamol, viên nén indomethacin, viên nén isoniazid, viên nén metronidazol, viên nén quinin sulfat, viên nén papaverin hydroclorid, viên nén theophylin và viên nén cloroquin phosphat. Kết quả cho thấy có 9 chế phẩm (90% số chế phẩm) đạt tiêu chí độ hoà tan.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn