Cây lá lốt và cây tất bát
Tóm tắt
Nêu rõ tình trạng không thống nhất trong cách gọi tên: một số tài liệu tên lá lốt - tất bát là của một cây, nhưng cũng có nhiều tài liệu gọi tên tất bát và lá lốt là 2 tên của 2 cây khác nhau, hoặc thậm chí chỉ nói 1 cây, 1 tên. Đưa ra một số đề nghị về yêu cầu khoa học và đề xuất cách gọi tên trong khi chưa làm rõ được về vấn đề tên gọi: nói hoặc ghi rõ tên thực vật lá lốt (Piper lolot DC), tiêu lốt (Piper longum L.), tất bát Piper longum L.).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn