Cấu trúc chất nhận histamin H1 và H2
Tóm tắt
Histamin trong cơ thể tác dụng vào 2 loại chất nhận khác nhau là H1 và H2, hoạt hóa chúng và do đó gây nên 2 loại tác dụng kiểu H1 và H2. Đặc điểm cấu tạo của phân tử histamin gồm 3 nguyên tử nitơ đều có khả năng tác dụng với chất nhận trong cơ thể. Bình thường các nguyên tử này tích điện khác nhau, nhờ có mạch nhánh aminoetyl nên phân tử histamin rất linh động với 2 dạng cấu hình bền vững, là dạng gos và dạng trans. Các nguyên tử nitơ này đều tạo thành liên kết hydro với chất nhận gồm: nitơ của mạch nhánh etylamin, nitơ ở vị trí 1 của vòng imidazol, nitơ ở vị trí 3 của vòng imidazol. Các vùng ảnh hưởng của chất nhận histamin: vùng ảnh hưởng đến carbon C2 của histamin và vùng ảnh hưởng đến carbon C5 của histamin. Từ những thực nghiệm và phân tích trên cho thấy: chất nhận H1 và H2 của histamin là khác nhau với sơ đồ cấu tạo như hình vẽ.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn