Các thuốc đối kháng canxi
Tóm tắt
Giới thiệu về tên biệt dược, dạng bào chế, tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, tính chất và cách dùng một số thuốc đối kháng canxi đang được sử dụng trong điều hòa hoạt động của cơ tim gồm: Prenylamin Lactat, tên gọi khác: N-(diphenyl-3,3-propyl)-metyl phenetylamin lactat); Fendilin (Fendilinum), tên gọi khác: N-(2-benzhydryl-etyl)-N(1-phenyl-etyl) amin clohydrat; Nifedipin (Nifedipinum) tên gọi khác: Dimetyleste của axit 2,6-dimetyl 4(2-nitrophenyl) 1,4-dihydropyridin-3,5 dicacboxylic; Verapamil clohydrat, tên gọi khác: alpha-isoprepyl-alpha [(N-metyl-N-hemoveratryl)-aminopropyl)]-3,4-dimetoxyphenyl-axetonitril; Diltazem clohydrat, tên gọi khác: 3-axetoxy-2,3-hihydro-(2-dimetylamino-etyl) 2-(4-metoxyphenyl) 1,5-benzothiazepin-4 (5H-on)).

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn