Các thuốc chống viêm không phải steroid
Tóm tắt
Các thuốc chống viêm không phải steroid là một nhóm thuốc tuy cấu trúc hóa học rất khác nhau, nhưng có cùng tác dụng dược lí (giảm đau và chống viêm) do một cơ chế tác dụng tương tự và các tác dụng phụ gần giống nhau. Tác giả đã giới thiệu các thuốc chống viêm không phải steroid theo nhóm: acid indolacetic và dẫn chất indenic, acid propionic và dẫn chất, dẫn chất của acid anthranilic, dẫn chất của oxicam, acid bucloxic. Tác giả cũng giới thiệu cơ chế tác dụng, chỉ định điều trị, liều dùng, chống chỉ định và tác dụng phụ của nhóm thuốc này.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn