Các loài nấm mốc thường gặp trên dược liệu
Tóm tắt
Tiến hành khảo sát các loài nấm mốc thường gặp trên dược liệu tại 6 điểm thuộc các tỉnh/thành Hà Nội, Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Hải Phòng và Hà Bắc. Kết quả: đã thu thập được 82 mẫu dược liệu gồm 33 dược liệu khác nhau, trong đó có 53 mẫu nấm mốc đang phát triển, 29 mẫu chưa xuất hiện mốc được giữ trong môi trường ẩm để cho nấm mốc xuất hiện. Quan sát bằng mắt trên kính hiển vi để phân loại giống loài nấm mốc thấy rằng: 10 dược liệu có từ 10-16 loài nấm mốc, 8 dược liệu có từ 5-9 loài, các dược liệu khác có từ 1-4 loài. Các loài nấm mốc gồm: 11 loài Aspergillus, 6 loài Penicillium, 6 loài khác. Trong số đó, loài Aspergillus flavus, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus đều có khả năng sinh độc tố.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn