Các kháng sinh tổng hợp nhóm Quinolon
Tóm tắt
Các kháng sinh tổng hợp nhóm quinolon là những dẫn chất tổng hợp có một cấu trúc hóa học chung là nhân axit quinolon-3 cacboxylic và tác dụng kháng khuẩn. Bài báo đã nêu tính chất lí hóa, cơ chế tác dụng, dược động học, tương tác thuốc, tác dụng phụ và chỉ định của các quinolon cổ điển. Bài báo cũng giới thiệu chi tiết các quinolon mới như pefloxacin (Peflacine), rosoxacin (Eracine), norfloxacin.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn