Các hợp chất alcaloid steroid từ vỏ cây mộc hoa trắng (Holarrhena pubescens Buch.Harm) Wall.ex.G.Don
Tóm tắt
Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 5 alcaloid steroid từ cặn alcaloid tổng của vỏ thân cây mộc hoa trắng (Holarrhena pubescens Buch.Harm) Wall.ex.G.Don, thu hái tại Hòa Bình vào tháng 3/2005. Vỏ khô của cây mọc hoa trắng (2,5kg) được nghiền nhỏ thành bột, chiết bằng methanol với 5% acid acetic. Dịch chiết này được loại dung môi rồi hòa tan vào dung dịch acid acetic (pH=5) sau đó chiết bằng cloroform. Sau đó lọc thu lấy alcaloid tổng kết tủa dưới dạng chất rắnn có màu nâu sẫm. Kết quả: bằng phương pháp sắc ký kết hợp đã phân lập được 5 alcaloid từ vỏ cây mộc hoa trắng, và bằng các phương pháp phổ đã xác định cấu trúc của chúng là conimin, conessimin, conessin, isoconessinin và dihydroisoconessimin.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn