Bước đầu nghiên cứu về flavonoid trong lá Mắc rạc (Delavaya toxocarpa French.)
Tóm tắt
Từ lá cây Mắc rạc thu hái tại Cao Bằng tiến hành chiết xuất flavonoid toàn phần. Từ flavonoid toàn phần tiến hành phân lập bằng cột sephadex LH20, rửa giải bằng methanol thu được một flavonoid. Dựa vào số liệu phổ UV, IR, 1H-MNR và 13C-NMR, DEPT đã xác định được là quercetin, một flavonoid đầu tiên được phân lập từ lá cây Mắc rạc.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn