Bước đầu nghiên cứu về dầu béo chiết từ hạt mắc rạc
Tóm tắt
Nguyên liệu là hạt cây mắc rạc được thu hái tại Cao Bằng vào các năm 1999, 2000, 2001. Định lượng dầu béo bằng phương pháp cân. Xác định các chỉ số của dầu béo theo Dược điển Việt Nam. phân tích thành phần các acid béo bằng phương pháp sắc ký khí. Kết quả cho thấy hàm lượng dầu béo trong hạt mắc rạc khá cao (39,63 ± 0,836), chỉ số acid:37,651 ± 0,836, chỉ số iod: 69,615 ± 1,076, chỉ số xà phòng: 180,762 ± 3,382. Trong dầu có acid palmitic, oleic, linoleic, stearic, gadoleic, arachidic. Trong đó acid oleic và gadoleic có hàm lượng cao nhất.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn