Bước đầu nghiên cứu tác dụng chống viêm cấp và tác dụng giảm đau tại chỗ của chitosan trên thực nghiệm
Tóm tắt
Đối tượng nghiên cứu là thuốc Chitosan, chuột nhắt trắng và chuột cống trắng. Kết quả: Chitosan với liều 100mg/kg và 200mg/kg tiêm dưới da chuột cống có tác dụng chống viêm cấp trên mô hình gây viêm thực nghiệm bằng carraageenin. Dùng liều 200mg/kg tác dụng chống viêm cũng không tăng hơn so với liều 100mg/kg. Dùng đường uống với liều Chitosan 400mg/kg không thấy có tác dụng chống viêm cấp. Chitosan với các nồng độ 0,1%, 0,5% và 1% tiêm màng bụng 0,1 ml/10g có tác dụng giảm đau tại chỗ rõ rệt trên mô hình gây đau bằng acid acetic. Nồng độ Chitosan cao hơn, tác dụng giảm đau mạnh hơn%, 0,5% và 1%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn