Bước đầu nghiên cứu sản xuất thử chitosan từ vỏ tôm bằng phương pháp bán thuỷ nhiệt
Tóm tắt
Nghiên cứu điều chế chitosan từ vỏ tôm bằng phương pháp (PP) bán thủy nhiệt. Kết quả đã sản xuất được chitosan từ vỏ tôm ở quy mô phòng thí nghiệm, với hiệu suất thu được chitosan 70% (tính trên nguyên liệu là vỏ tôm đã được xử lý, sấy khô). So với PP thủy nhiệt, PP này kéo dài thời gian sản xuất hơn nhưng tiết kiệm năng lượng đun và không đòi hỏi dụng cụ đặc biệt để chống ô nhiễm môi trường. Còn so với một số PP khác, PP bán thủy nhiệt có rút ngắn thời gian. Chất lượng sản phẩm làm ra có thể ứng dụng vào lĩnh vực y dược.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn