Bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc dán nitroglycerrin
Tóm tắt
Thuốc dán nitroglycerin 25 mg được nghiên cứu sản xuất bởi nguyên liệu: nitroglycerin 1% trong ethyl alcohol, propylene, glycerol, adipic acid, lauric acid, succinic acid, dibutyl sebacate, trietyl citrat, aceton, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, eudragit E 100, màng polyethylen terephtalat, biệt dược diafusor. Kết quả: thiết kế được dạng thuốc (dạng khung matrix), xây dựng công thức dùng chế tác khung matrix không dùng dung môi, chế tác lá thuốc dán với dược chất phân tán trong lớp dính, xây dựng được phương pháp định lượng nitroglycerin trong chế phẩm thuốc dán. Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm nghiệm thuốc dán: độ phóng thích dược chất, độ thấm qua da, độ dính, độ ổn định, độ kích ứng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn