Bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp một dẫn chất quả Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong kỹ thụât bao phim thuốc
Tóm tắt

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn