Bước đầu nghiên cứu áp dụng một số phương pháp định lượng berberin clorid trong nguyên liệu và viên nén berberin
Tóm tắt
NC một số biện pháp áp dụng để định lượng berberin clorid. Kết quả: Phương pháp thể tích và phương pháp đo UV cho kết quả định lượng không phản ánh chỉ riêng hàm lượng berberin clorid. Cần nghiên cứu phương pháp SKLHNC để tìm hiểu được điều kiện tối ưu: Tách tốt hơn, đạt độ đúng, độ lặp lại cao hơn, đồng thời nghiên cứu phạm vi ứng dụng rộng hơn để có thể kiểm nghiệm được các chế phẩm phổ biến trên thị trường, có nhiều thành phần được dùng phối hợp với berberin clorid. Để tìm được phương pháp tối ưu, phù hợp với điều kiện của một số đơn vị Dược hiện nay, cần tiếp tục thực nghiệm các phương pháp thể tích, đo UV, phổ huỳnh quang,... có sử dụng phương pháp SKLHNC đối chiếu.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn