Bước đầu đánh giá việc định giá thuốc phong tê thấp Bà Giằng của cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Bà Giằng (Bagiaco)
Tóm tắt
Đánh giá việc định giá thuốc phong tê thấp Bà Giằng (PTTBG) của cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Bà Giằng qua hồi cứu các số liệu liên quan tới xây dựng giá, giá thành, sản lượng sản xuất và tiêu thụ thuốc PTTBG; so sánh sản lượng tiêu thụ thực tế với sản lượng tiêu thụ dự kiến, chí phí điều trị giữa thuốc PTTBG với một số thuốc cạnh tranh. Kết quả: việc định giá thuốc PTTBG trên cơ sở chi phí cộng thêm và theo công thức bình quân gia quyền nhằm ổn định giá thuốc trong một thời gian dài là phù hợp với thực trạng của Cơ sở sản xuất thuốc Bà Giằng và yêu cầu bình ổn giá thuốc trên thị trường. Giá thuốc được khách hàng chấp nhận và tăng trưởng tiêu thụ thuốc PTTBG năm 2005 và 2006 lần lượt gấp 5,37 lần và 21,01 lần so với năm 2004.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn