Bước đầu đánh giá thực trạng dược sĩ đại học đang công tác tại vùng đồng bằng sông Cửu Long
Tóm tắt
Mục tiêu: trình bày kết quả khảo sát cơ bản thực trạng số lượng và sự phân bố dược sĩ đại học đang công tác tại các cơ sở y tế nhà nước vùng đồng bằng sông cửu long và bước đầu đánh giá chất lượng đào tạo và chất lượng công tác, nhu cầu đào tạo lại và đào tạo nâng cao của các dược sĩ đại học. Phương pháp: Hồi cứu, mô tả cắt ngang. Kết quả: thực trạng thiếu dược sĩ đại học tại tất cả các cơ sở y tế vùng đồng bằng sông cửu long, đặc biệt là tuyến huyện, chất lượng công tác và trình độ chuyên môn phụ thuộc vào cơ sở đào tạo và sự hợp lý trong sử dụng nhân lực dược, nhu cầu đào tạo rất lớn.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn