Bước đầu đánh giá chất lượng dược sĩ trung học được đào tạo tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tóm tắt
Đánh giá việc đào tạo dược sĩ trung học (DSTH). Phần lớn tại đồng bằng sông cửu long tập trung tại tuyến tỉnh, một số tỉnh bắt đầu bố trí xuống huyện và xã phường nhưng thường là thay công việc của dược sĩ đại học nên chất lượng công tác không cao. Phần lớn các trường trung học y tế thiếu giáo viên nghành dược như vẫn tổ chức đào tạo DSTH. Các trường trung học y tế tại đồng bằng sông cửu long để nâng cao chất lượng đào tạo DSTH cần: Tăng cường khẳ năng ngoại ngữ; Sửa đổi nội dung chương trình; Chuẩn hoá giáo viên; Chỉ đào tạo tập chung vào 3 - 4 trường trọng điểm; Thường xuyên liên hệ với khoa dược trường đại học; Tăng cường thực tế dược công cho học sinh năm cuối.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn