Bệnh Alzheimer: thuốc điều trị hiện tại và tương lai (tiếp theo số 7/2007)
Tóm tắt
Thuốc dùng trong điều trị bệnh Alzheimer: thuốc kiểm soát và cải thiện triệu chứng như Donepezil, Rvvastigmine, Galantamine, Tacrine, Memantine. Thuốc đang nghiên cứu và phát triển: thuốc điều trị nguyên nhân như Tramiprosate, Tarenflurbil, ACC-001, Bapineuzumab, LY2062430, RN1219, AL-108, LY450139, MK0752, TTP488, E2012, NGX267, AZD-103, ATG-Z1; thuốc kiểm soát và cải thiện triệu chứng như AZD3480, MEM 3454, GTS-21, Xaliproden, Lecozotan, PRX-03410, Dimebon, MEM 1003.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn