Bán tổng hợp artemether và arteether hai dẫn xuất có tác dụng chống sốt rét của artemisinin
Tóm tắt
Gần đây một thuốc mới điều trị sốt rét chiết từ cây thanh hao hoa vàng đã được sử dụng. Do tỷ lệ tái phát sau dùng thuốc còn cao nên phải thay đổi cấu trúc để có 1 chất mới có hiệu lực chống sốt rét mạnh hơn. Đã tổng hợp được artemether, arteether từ artemisinin phải qua 2 giai đoạn: giai đoạn 1 khử hóa artemisinin tạo DHA, hiệu suất từ 85 - 90%; giai đoạn 2 tạo artemether từ DHA và metanol hiệu suất 67%, tạo arteether từ DHA và etanol hiệu suất 57%.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn