Áp dụng biểu đồ shewhart để kiểm soát khối lượng trung bình của viên nén trong thẩm định quy trình sản xuất
Tóm tắt
Được đánh giá qua 6 qui tắc (Shewhart X), các biểu đồ Shewhart X và các biểu đồ Shewhart R cho thấy: Khối lượng trung bình của viên nén ranitidin chưa được kiểm soát về mặt thống kê tuy rằng khoảng quan sát đạt yêu cầu. Cần xem lại các yếu tố ảnh hưởng khối lượng viên như sự phân bố kích thước hạt, độ ẩm, độ trơn chảy của cốm. Khối lượng trung bình cũng như khoảng quan sát của viên nén ngậm tyrotricin hoàn toàn được kiểm soát về mặt thống kê.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn