Ảnh hưởng của dapson (DDS) tới tác dụng chống đông máu của thuốc kháng vitamin K
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng của dapson (DDS) tới tác dụng chống đông máu của thuốc kháng vitamin K. Mô hình dùng ở đây là tromexan, một thuốc kháng vitamin K có dược động học thuận lợi. Qua đánh giá độ giảm thời gian Quick% khi chỉ dùng DDS, độ giảm % suy từ thời gian Quick, ảnh hưởng của tromexan và DDS+tromenxan tới yếu tố II, yếu tố X, kết quả: DDS có tương tác với thuốc chống đông máu loại kháng vitamin K. Tương tác có thể do tranh chấp ở protein huyết tương hoặc ở enzym chuyển hóa thuốc ở gan, vì tromexan bị oxy hóa ở microsôm gan. Như vậy, DDS, một thuốc dùng phổ biến còn có thể tương tác với nhiều thuốc khác nữa.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn