Ảnh hưởng của Cloramphenicol, Doxycyclin và vitamin E lên sự tương tác giữa sodium artesunate và hexobarbital
Tóm tắt
Vật liệu: sodium artesunat kết tinh; dung dịch sodium bicarbonat 5%; thuốc thử được pha hàng ngày. Chuột nhắt trắng đực chủng Swiss, thể trọng 20±2g. Chuột được chia làm 4 lô. Kết quả: Sodium artesunat với liều 150mg/kg đã làm giảm tác dụng gây ngủ của hexobarbital. Vitamin E và doxycyclin không ảnh hưởng tới giấc ngủ hexobarbital cũng như sự tương tác giữa artesunat và hexobarbital. Chloramphenicol làm tăng tác dụng gây ngủ của hexobarbital. Sodium artesunat làm giảm tác dụng kéo dài giấc ngủ hexobarbital của cloramphenicol.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn