Ảnh hưởng các chế phẩm vi lượng FVC và FVD đến một số chỉ tiêu sinh lý - sinh hoá và năng suất cỏ ngọt trên đất vườn đồi Bắc Thái
Tóm tắt
Nghiên cứu ảnh hưởng các chế phẩm vi lượng FVC và FVD đến một số chỉ tiêu sinh lý - sinh hoá và năng suất cỏ ngọt trên đất vườn đồi Bắc Thái từ tháng 4/1995 – 8/1995. Kết quả: các chế phẩm FVC và FVD có tác dụng kích thích sinh trưởng-phát triển cỏ ngọt tương đối rõ so với đối chứng, làm tăng chiều cao từ 4,1-13,8%. Dưới tác dụng của FVC và FVD, năng suất cỏ ngọt đều tăng so với đối chứng, trong đó năng suất lá khô tăng từ 35,7% (FVC) đến 38,1 (FVD); tăng hầu hết các chỉ tiêu hóa sinh khảo sát, đặc biệt hàm lượng stevoizid tăng từ 17% (FVC) đến 72,3% (FVD) so với đối chứng. Tác động của FVD thường thể hiện mạnh hơn FVC, song cả 2 chế phẩm đều có thể ứng dụng trong việc thâm canh cây cỏ ngọt trên đất đồi Bắc Thái.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn
Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn