Alcaloid chính trong rễ củ bách bộ (stemona lour.) mọc ở Việt Nam
Tóm tắt
Nghiên cứu chiết xuất alcaloid chính trong rễ củ bách bộ (Stemona tuberosa Lour.) lấy ở Hà Nam Ninh, có lưu trữ mẫu tại Bộ môn Dược liệu Đại học Dược Hà Nội. Alcaloid toàn phần được chiết theo phương pháp STAT-OTTO, sau đó dùng phương pháp kết tinh phân đoạn để tách riêng alcaloid V6 là chất có độ lớn và đậm nhất trên sắc ký đồ alcaloid toàn phần. Kết quả: đã chiết xuất và phân lập được alcaloid V6 là chất có hàm lượng lớn trong rễ củ Stemona tuberosa Lour. mọc ở Việt Nam. Dựa trên các kết quả đo phổ UV, IR, MS, 1HNMR, 13C-NMR đã dự kiến công thức cấu tạo của alcaloid V6 và đề nghị gọi tên alcaloid V6 là stemonin LG.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn
Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn