Acid triancontanoic lần đầu tiên được phân lập từ cây sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) ở Diễn Châu, Nghệ An
Tóm tắt
Nghiên cứu phân lập và nhận dạng hợp chất acid triancontanoic (T1) từ cây sài Hồ Nam ((Pluchea pteropoda Hemsl.) thu hái tại Diễn Châu, Nghệ An. Kết quả: T1 kết tinh ở dạng vô định hình, không màu, tan được trong clorform, không tan trong n-hexan, nhiệt độ nóng chảy là 93-94oC. Cấu trúc của T1 được xác định dựa vào phân tích dữ liệu của các phổ EI-MS, 1H-NMR, 13C-NMR là CH3-(CH2)-28-COOH. Nhận dạng chất T1 là acid triancontanoic, tên thông thường là acid melissic.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn