35 năm nghiên cứu dược học Việt Nam (1945-1980)
Tóm tắt
Giới thiệu quá trình phát triển và trưởng thành qua 35 năm của ngành Dược Việt Nam (1945-1980). Công tác nghiên cứu và sản xuất thuốc đi theo 3 hướng: nghiên cứu và sản xuất thuốc từ dược liệu thiên nhiên; tổng hợp các hóa dược mới, nhưng chủ yếu là các hóa dược cổ điển với kỹ thuật công nghệ và nguyên liệu hóa chất đã có và sẽ có trong những năm sắp tới ở Việt Nam; nghiên cứu sản xuất thuốc kháng sinh bằng con đường lên men hoặc bán tổng hợp hóa học. Vấn đề cấp bách hiện nay là phải nghiên cứu tài nguyên dược liệu Việt Nam một cách đồng bộ và toàn diện: về thuốc làm từ tạng động vật, nghiên cứu nước khoáng và bùn chữa bệnh, nghiên cứu và sản xuất hóa dược, thuốc kháng sinh và sinh tổng hợp, bào chế công nghiệp dược phẩm, dược bệnh viện, công tác kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa, phân phối và bảo quản.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn