Một số kết quả điều trị bệnh bằng điện châm tại EL MILIA (Algérie, châu Phi)
Tóm tắt
Từ 3/1986 đến 12/1987 đã có 678 bệnh nhân điều trị tại khoa châm cứu ở El Milia (201 nam, 477 nữ, tuổi từ 6-79 tuổi). Các loại bệnh gồm HC đau thấp 502 ca (74%), đái dầm 59 ca (8,7%), đau TK toạ 32 ca (4,7%), đau lưng 29 ca (4,2%), vẹo cổ 16 ca (2,3%). Liệt mặt 8 ca (1,4%) và các loại bệnh khác 32 ca (4,7%). Tất cả các bệnh nhân đều được chữa bằng điện châm. Kết quả với HC đau thấp trong 256 ca theo dõi có 72 ca kết quả tốt, 80 ca tiến bộ, 82 ca không chắc chắn và 22 ca không kết quả. Trong 59 bệnh nhân đái dầm có 31 tốt, 22 tiến bộ, 6 kết quả không chắc chắn. Trong 16 ca vẹo cổ tất cả đều đạt kết quả tốt. Trong 24 ca đau lưng thì khỏi 10, tiến bộ nhiều 11 và 3 ca không khỏi. Trong 23 ca TK toạ có 10 ca khỏi và 12 ca tiến bộ. trong 6 ca liệt mặt ngoại biên có 4 ca khỏi, 1 tiến bộ rõ và 1 không kết quả sau 3 lần châm.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn