Nghiên cứu thực trạng, các yếu tố nguy cơ, phương pháp chẩn đoán, điều trị và đề xuất biện pháp dự phòng xơ hóa cơ delta ở Việt Nam
Tóm tắt
Nghiên cứu tìm hiểu tỷ lệ mắc bệnh trong 28696 đối tượng từ 1 đến 60 tuổi; tìm hiểu yếu tố nguy cơ trên 2170 trẻ; mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 162 vai có cơ Delta bị xơ hoá; áp dụng điều trị phẫu thuật cho 763 vai có cơ Delta bị xơ hoá; áp dụng phục hồi chức năng (PHCN) cho 72 bệnh nhân mắc xơ hóa cơ Delta không phẫu thuật tại cộng đồng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả, bệnh chứng, thuần tập, thử nghiệm lâm sàng. Kết quả: tỷ lệ hiện mắc xơ hóa cơ Delta là 0,65%, xơ hóa cơ Delta chủ yếu tập trung ở nhóm đối tượng ≤ 20 tuổi, hầu hết ở một số tỉnh phía Bắc. Tiêm bắp cơ Delta cho trẻ < 6 tuổi làm tăng nguy cơ mắc xơ hóa cao gấp 2 lần, nguy cơ tăng lên 4 lần nếu tiêm cho trẻ trong thời kỳ sơ sinh. Tất cả các thuốc tiêm bắp đều có nguy cơ gây xơ hóa đặc biệt là kháng sinh. Cộng hưởng từ là phương tiện chẩn đoán chính xác có độ đặc hiệu cao. Phẫu thuật là biện pháp điều trị tốt cho các trường hợp xơ hóa giai đoạn nặng, cho kết quả phục hồi tốt chức năng vận động. Kết hợp phẫu thuật và PHCN ngay sau phẫu thuật cho kết quả tốt hơn điều trị phẫu thuật đơn thuần. PHCN cho những trường hợp xơ hóa mức độ nhẹ cho kết quả phục hồi tốt. Có thể điều trị PHCN cho trẻ tại Bệnh viện hoặc tại cộng đồng.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn