Nghiên cứu dị tật thận tiết niệu ở trẻ mới đẻ
Tóm tắt
Nghiên cứu dị tật thận tiết niệu sinh dục ở 6037 trẻ mới đẻ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 4/2002-12/2004. Kết quả 2.93% số trẻ mới đẻ được nghiên cứu bị dị tật thận tiết niệu sinh dục. Trong đó có 6.84% trẻ mắc hai dị tật; 2.28% mắc ba dị tật. Số còn lại chỉ mắc một dị tật thận tiết niệu sinh dục. Việc theo dõi và xử lý các trường hợp dị tật thận tiết niệu sinh dục đã được tiến hành. 118 trường hợp dị tật lỗ đái thấp (chiếm 53,88% dị tật thận tiết niệu sinh dục) đều đã được phẫu thuật chỉnh hình (tính đến 31/9/2005). 27 trường hợp dị tật thận tiết niệu đã được mổ sau 42 tháng theo dõi vì không còn khả năng bảo tồn và mổ là có lợi cho sức khoẻ hơn.

Vị trí tài liệu

Thư viện ĐH Y Hà Nội
Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0438523798 – Fax: 04. 385 25115
Email: daihocyhn@hmu.edu.vn   Website: thuvien.hmu.edu.vn