Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc rìa tự thân tại một số tỉnh phía Bắc
Tóm tắt
Nghiên cứu được tiến hành tại một số cơ sở nhãn khoa tuyến tỉnh của 7 tỉnh phía Bắc từ tháng 10/2005-10/2007. Nghiên cứu nhằm đánh giá kết quả điều trị mộng bằng phẫu thuật cắt mộng có ghép kết mạc rìa tự thân. Kết quả: phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc rìa tự thân hoàn toàn có thể được chuyển giao đến các khoa mắt bệnh viện tỉnh, những nơi có bác sỹ chuyên khoa mắt được đào tạo mổ vi phẫu, có đủ trang thiết bị cho mổ vi phẫu. Việc đơn giản hóa và chi tiết hóa phẫu thuật là một trong những yếu tố quan trọng để có thể phổ biến phẫu thuật cắt mộng, ghép kết mạc rìa tự thân cho nhiều phẫu thuật viên tại các tỉnh. Kết quả phẫu thuật tại 7 tỉnh cho thấy tỷ lệ thành công tương tự như mổ tại Bệnh viện Mắt trung ương với 83,3% đến 99% đạt kết quả tốt. Tỷ lệ tái phát chung là 1,8%, khác nhau tùy theo độ mộng: mộng độ 1-2 là 0,8%, nhóm mộng độ 3-4 là 2,1%. Biến chứng trong mổ không đáng kể, theo dõi sau mổ cần tuân thủ quy trình và phác đồ điều trị để tránh biến chứng sau mổ. Phẫu thuật cắt mộng ghép kết mạc có thể được phổ biến ở các tỉnh khác.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn