Đặc điểm lâm sàng, tiến triển rối loạn loạn thần cấp và nhất thời
Tóm tắt
Nghiên cứu 150 BN rối loạn loạn thần cấp và nhất thời với các thể lâm sàng khác nhau tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, từ năm 1999-2003. Kết quả: tuổi mắc bệnh từ 15-69, trung bình là 30,9±11,87 tuổi; 21,33% có tiền sử gia đình mắc bệnh tâm thần. Thời gian khởi phát 6,7±6,2 ngày; trong đó khởi phát trong 48 giờ là 38%. Thời gian loạn thần gần 20 ngày. Nhóm khởi phát ≤48 giờ, bệnh tiến triển nhanh hơn, các triệu chứng mất đi sớm hơn. 98,67% BN có hoang tưởng, 56,67 có ảo giác, 52% cảm xúc không ổn định, 43,33% có biểu hiện kích động. Theo dõi trên 2 năm có 47,27% BN tái phát bệnh. Chức năng hoạt động của BN sau ra viện nhóm không thay đổi chẩn đoán tốt hơn nhóm thay đổi chẩn đoán. Các thuốc an thần thường được sử dụng: haloperidol + chlopromazine/levomepromazine. 58% khi điều trị phải sử dụng thêm thuốc bình thản.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn