Tất cả thư viện > Bài trích > Y học TP Hồ Chí Minh: 2880

 1. Tất cả tạp chí (72150)
 2. Y học thực hành (13500)
 3. Y học Việt Nam (7661)
 4. Dược học (4251)
 5. Y học TP Hồ Chí Minh (2880)
 6. Y học quân sự (2565)
 7. Nghiên cứu Y học (2515)
 8. Thông tin Y dược (2428)
 9. Ngoại khoa (2318)
 10. Y dược học quân sự (2046)
 11. Đông y (1668)
 12. British J. of Surg. (1571)
 13. Y học dự phòng (1523)
 14. Nội khoa (1290)
 15. Dược liệu (1149)
 16. Vệ sinh phòng dịch (1043)
 17. La Revue du Praticien (844)
 18. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (778)
 19. Y học cổ truyền (759)
 20. La Presse Médicale (759)
 21. The New England journal of Medicine (694)
 22. Y học thảm họa và bỏng (687)
 23. Y dược học lâm sàng 108 (650)
 24. Y học lâm sàng (625)
 25. Sản phụ khoa (597)
 26. Thời sự Y dược học (574)
 27. Nhi khoa (536)
 28. Nhãn khoa (535)
 29. Nội san Y sinh hóa học (459)
 30. Răng hàm mặt (422)
 31. Thông tin Y học cổ truyền (407)
 32. Sinh lý học Việt Nam (405)
 33. Tạp chí Dược học (399)
 34. Châm cứu Việt Nam (392)
 35. Da liễu học Việt Nam (377)
 36. Tai mũi họng Việt Nam (369)
 37. Nội san Da liễu (363)
 38. Hình thái học (350)
 39. Thầy thuốc Việt Nam (338)
 40. Thông tin Bỏng (300)
 41. Tim mạch học Việt Nam (296)
 42. Thông báo Kiểm nghiệm (293)
 43. The American Surgeon (263)
 44. British journal of surgery (263)
 45. Thời sự Y học (245)
 46. Dân số và Phát triển (239)
 47. Nội san Sinh lý học (231)
 48. Bệnh Lao và Phổi (228)
 49. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (204)
 50. Nội san Điện quang (185)
 51. Semaine Des Hopitaux (178)
 52. Tập san Dược học (168)
 53. Kiểm nghiệm thuốc (166)
 54. Nội san bệnh lao và phổi (164)
 55. Annales de Pédiatrie (161)
 56. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (156)
 57. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (156)
 58. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (155)
 59. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (152)
 60. Dinh dưỡng và Thực phẩm (147)
 61. Tim mạch học (144)
 62. Cấp cứu hồi sức (137)
 63. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (137)
 64. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (136)
 65. La Revue de Médecine Interne (132)
 66. Tạp chí Y học Thực hành (132)
 67. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (130)
 68. Nội san Phụ sản (130)
 69. Gan mật Việt Nam (129)
 70. Nhãn khoa thực hành (128)
 71. Y tế công cộng (124)
 72. Tạp chí Dược liệu (114)
 73. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (113)
 74. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (112)
 75. Annals of Internal Medicine (111)
 76. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (100)
 77. Tạp chí Y học Việt Nam (99)
 78. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (98)
 79. La Revue du Practicien (98)
 80. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (95)
 81. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (90)
 82. Nhãn khoa Việt Nam (89)
 83. Nội san Đại học Quân y (87)
 84. Thông tin Y học Quân sự (86)
 85. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (81)
 86. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (81)
 87. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (81)
 88. Y dược học lâm sàng (79)
 89. Kidney (79)
 90. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (76)
 91. Br. J. of Plastic Surgery (76)
 92. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (73)
 93. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (72)
 94. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (71)
 95. Tư liệu Y học Quân sự (70)
 96. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (70)
 97. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (69)
 98. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (67)
 99. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (65)
 100. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (63)
 101. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (62)
 102. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (61)
 103. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (58)
 104. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (57)
 105. Nội san Y học Quân sự (53)
 106. Phẫu thuật tạo hình (53)
 107. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (51)
 108. Công trình nghiên cứu khoa học (50)
 109. Thông báo dược liệu (49)
 110. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (49)
 111. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (49)
 112. Hóa sinh y dược học (47)
 113. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (47)
 114. La Press Médicale (47)
 115. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (45)
 116. Tạp chí châm cứu Việt Nam (44)
 117. Xã hội học y tế (44)
 118. Gây mê và Hồi sức (43)
 119. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (42)
 120. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (42)
 121. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (42)
 122. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (41)
 123. British Medical Journal (40)
 124. Tạp chí y học dự phòng (40)
 125. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (40)
 126. Thông tin Đông y (39)
 127. Tiêu hóa Việt Nam (38)
 128. Giáo dục sức khỏe (36)
 129. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (36)
 130. Tạp chí Nghiên cứu y học (34)
 131. La lettre du Rhumatologue (34)
 132. Nội san bệnh lao (33)
 133. Sinh lý học (33)
 134. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (33)
 135. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (32)
 136. Y học VN (31)
 137. Thông tin y học (31)
 138. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (31)
 139. Chính sách y tế (30)
 140. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (30)
 141. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (29)
 142. y dược học (29)
 143. Revue des Maladies Respiratoires (28)
 144. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (28)
 145. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (26)
 146. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (26)
 147. Revue du Rhumatisme edition Francaise (26)
 148. La Reve de Médecine Interne (26)
 149. Médecine Sciences (25)
 150. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (25)
 151. Tạp chí Y Dược học quân sự (25)
 152. Nội san lao và bệnh phổi (24)
 153. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (24)
 154. Truyền nhiễm (24)
 155. Y dược học cổ truyền Việt Nam (24)
 156. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (24)
 157. Điện quang Việt Nam (23)
 158. Y học cổ truyền Việt Nam (23)
 159. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (22)
 160. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (22)
 161. Hóa sinh y học (22)
 162. Công trình NCKH Viện VSDT Tây Nguyên (1983-1985) (22)
 163. La Presse Médical (21)
 164. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (21)
 165. Trẻ sơ sinh - trẻ đẻ non (20)
 166. Thông tin dược lâm sàng (20)
 167. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (20)
 168. Annales des Pédiatrie (19)
 169. Tạp chí Đông y (18)
 170. Lao và bệnh phổi (17)
 171. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (17)
 172. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (17)
 173. Thông tin Điều dưỡng (17)
 174. Médecine Science (17)
 175. The New England Juornal of Medicine (16)
 176. Tập san Nội khoa (15)
 177. Médecine et Maladies Infectieuses (15)
 178. Medical Progress (15)
 179. Tạp chí thông tin y dược (15)
 180. Revue Medicale (14)
 181. Journal of the American Society of Nephrology (13)
 182. The British Journal of Surgery (13)
 183. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (13)
 184. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (13)
 185. Tạp chí Tai mũi họng (13)
 186. Tạp chí thực hành (12)
 187. Nội thương (12)
 188. La Lettre de l''Infectiologue (12)
 189. La revue du Médecine Interne (12)
 190. La Presse Médicale: Infectiologie (12)
 191. Y Học Việt Nam tháng 4 (11)
 192. Thông tin y học thảm họa và bỏng (11)
 193. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (11)
 194. Thảm hoạ bỏng (11)
 195. Da liễu (10)
 196. Các rối loạn thiếu hụt i (10)
 197. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (9)
 198. Nội san Phụ khoa (9)
 199. Kiểm nghiệm (9)
 200. Nội san Sản phụ khoa (8)
 201. La Revue Praticien (8)
 202. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (8)
 203. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (8)
 204. Surgery (8)
 205. Các rối loạn thiếu hụt iốt (7)
 206. Y học thành phố Hồ Chí Minh (7)
 207. Thông tin Nhi khoa (7)
 208. Dân số & phát triển (7)
 209. Thông tin Y dược học cổ truyền (7)
 210. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (7)
 211. la Revue de Mesdecine Interne (7)
 212. Semaine des Hopitauxn (7)
 213. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (6)
 214. Le Concours Médical (6)
 215. Journal of Ultrasound in Medicine (6)
 216. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (6)
 217. La Prese Médicale (6)
 218. Tạp chí Tim mạch học (5)
 219. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 7 (5)
 220. Châm cứu (5)
 221. Y học Việt Nam tháng 8 (5)
 222. Mục lục tạp chí châm cứu (5)
 223. Chuyên đề bỏng (5)
 224. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (4)
 225. Y dược học quân y (4)
 226. Y tế thực hành (4)
 227. Tập san hình thái học (4)
 228. Tuyển tập công trình 1997 (4)
 229. Vệ sinh dịch tễ (4)
 230. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (4)
 231. American Society of Nephrology (4)
 232. Y học Việt Nam số đặc biệt (4)
 233. Tạp chí Dược học Quân sự (3)
 234. Y học Việt Nam số 4,5,6 số đặc biệt Chuyên đề tiết niệu (3)
 235. Y học Việt Nam số 4,5,6 (3)
 236. Tai mũi họng (3)
 237. Hội nghị khoa học lần thứ 6 (3)
 238. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (3)
 239. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 240. La Revue du Praticen (3)
 241. Y tế dự phòng (3)
 242. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 243. Y học việt nam số đặc biệt tháng 5/2009 (3)
 244. Kidney International (3)
 245. Dược Học tháng 3 (3)
 246. Y dược (3)
 247. revue Pharmaceutique (3)
 248. Công trình NCKH 1999 (3)
 249. Tạp chí Sinh lý học (3)
 250. Y học Thự hành (3)
 251. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 10 (3)
 252. Journal of Orthopaedic Science (2)
 253. The British Journal Surgery (2)
 254. Tạp chí Y tế dự phòng (2)
 255. Surgesy (2)
 256. Y dược quân sự (2)
 257. Syrgery (2)
 258. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 259. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (2)
 260. Y học Việt Nam số 6 và số 7 tập 248,249 chuyên đề truyền máu (2)
 261. Tạp chí nghiên cứu khoa học (2)
 262. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (2)
 263. Y học Việt Nam số 11/2003 (2)
 264. Y học Việt Nam chuyên đê chấn thương chỉnh hình (2)
 265. Y học Việt Nam số 4,5,6 Chuyên đề tiết niệu (2)
 266. Y học Việt Nam tháng4 (2)
 267. Kỷ yếu toàn văn công trình nghiên cứu khoa học: Nội tiết và chuyển hóa (2)
 268. Y học VN só đặc biệt tháng 10 chuyên đề Răng hàm mặt và tạo hình (2)
 269. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu (2)
 270. Y học thảm hoạ bỏng (2)
 271. Kidney Internaonal (2)
 272. Nội san Y học Quân y (2)
 273. The American Journal of Medicine (1)
 274. T học thực hành (1)
 275. British Journal Surgery (1)
 276. Y học V iệt Nam (1)
 277. Công trình nghiên cứu khoa học 1993 (1)
 278. Kỷ yếu các công trình nghiên cứu (1)
 279. Tạp chí (1)
 280. Bitish J. of Surg. (1)
 281. Tạp chí Y Việt nam (1)
 282. Tạp chí Việt nam (1)
 283. Y học Việt Nam chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (1)
 284. BaAThe New England Juornal of Medicine (1)
 285. the new england fournal of medicine (1)
 286. Yhọc thực hành (1)
 287. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học (1)
 288. Thông tin Ngoại khoa (1)
 289. Y học Việt nam chuyên đề công trình KHCN trường Đh Y Thái Bình (1)
 290. Thông tin Y dược học (1)
 291. Y học VN số đặc biệt tháng 10 (1)
 292. Y học Vn số đặc biệt tháng 11 năm 2006 chuyên đề phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (1)
 293. Y học Vn tháng 3 (1)
 294. Y học việt nam. chuyên đề huyết học truyền máu (1)
 295. Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 296. Một số công trình nghiên cứu khoa học (1)
 297. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (1)
 298. Công trình NCKH báo cáo khoa học toàn quốc chuyên ngành sốt rét (1)
 299. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học ngành y tế 1991 (1)
 300. Tài liệu học tập Dược (1)
 301. Nghiên cứu học (1)
 302. Sinhl ý học (1)
 303. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 304. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 305. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 306. The New England journal of Medecine (1)
 307. a revue du praticien (1)
 308. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 309. Các rối loạn thiếu I (1)
 310. Britíh journal of Surgery (1)
 311. Y học tháng Việt Nam số đặc biệt tháng 11 (1)
 312. ẩntpj chí châm cứu Việt Nam (1)
 313. Y học Việt Nam số 8 và số 9 chuyên đề răng (1)
 314. y học dược (1)
 315. các lối loạn do ma tuý thường xảy ra (1)
 316. The British of Surgery (1)
 317. Y học Việt Nam tháng 10 số 1 (1)
 318. Y hocj Việt Nam (1)
 319. Bỏng pháo (1)
 320. Tạp chí y dược (1)
 321. Kiney International (1)
 322. The new england of journal (1)
 323. the new england jounal of medicine (1)
 324. Y học Vệt Nam (1)
 325. Ydược học quân sự (1)
 326. British Journal of Sugery (1)
 327. La rev (1)
 328. Hìh thái học (1)
 329. Thời sự y dược (1)
 330. La Praticien (1)
 331. y khoa (1)
 332. Y học Việt Namsố 4,5,6 (1)
 333. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 334. ruBaAThe New England Journal of Medicine (1)
 335. The New England Journal of Meicine (1)
 336. Tạp chí Y (1)
 337. Nguyên nhân vi khuẩn trong viêm phế quản phổi tái nhiễm qua nội soi phế quản ở 31 trẻ em tại viện nhi khoa từ thấng 1/1998 (1)
 338. Y học Dược học Quân sự (1)
 339. Y học thảm hoạ (1)
 340. tạp chí y học thảm hoạ và bỏng (1)
 341. Ngiên cứu y học (1)
 342. Médecine Scineces (1)
 343. Y học VN số đặc biệt tháng 11/2006 (1)
 344. Y học VN số đặc biệt tháng 11/2006 chuyên đề phẫu thuật tim mạch và lồng ngực (1)
 345. Y học việt nam.Chuyên đề huyết học và truyền máu (1)
 346. Yhọc Việt Nam (1)
 347. Tạp chí Y Dược học (1)
 348. Journal of Orthpaedic Science (1)
 349. Thông tim Y Dược (1)
 350. The New England Juornal Medicine (1)
 351. Journal ò the American Society of Nephrology (1)
 352. Journal of the American Society Nephrology (1)
 353. Y học VN chuyên đề y học dự phòng (1)
 354. Y học Việt Nam chuyên đề truyền máu huyết học (1)
 355. Y học Việt Nam số 6 và số 7 tập 248, 249 chuyên đề truyền máu (1)
 356. y học thảm hoạ việt nam (1)