Những ghi nhận trong công tác tin học hóa: Hoạt động thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng

Ngày đăng: 24/04/2017 In bài viết
Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ tin học được ứng dụng phổ biến vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm cải tiến sức lao động của con người, nâng cao hiệu quả công việc… Ngành thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng cũng vậy, tin học ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc bổ sung vốn tài liệu, thu thập, tuyên truyền, giới thiệu thông tin, tổ chức phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập, nghiên cứu, sản xuất,… của bạn đọc.

Trong quá trình hoạt động, Thư viện tỉnh Sóc Trăng luôn luôn chú trọng việc ứng dụng công nghệ tin học vào các lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn. Từ năm 1999, cùng với hệ thống thư viện công cộng trong cả nước, Thư viện tỉnh Sóc Trăng đã ứng dụng tin học trong xử lý kỹ thuật nghiệp vụ sách mới, xây dựng cơ sở dữ liệu sách bằng phần mềm CDS/ISIS do Unesco tài trợ. Một phần mềm quản lý thư viện theo hướng mở đòi hỏi cán bộ thư viện phải vận dụng sáng tạo tùy theo điều kiện và tình hình nghiệp vụ riêng của từng địa phương. Ở thời điểm đó, với số lượng cán bộ tin học có hạn nhưng Thư viện đã vừa xây dựng biểu ghi cơ sở dữ liệu sách mới bổ sung vừa hồi cố biểu ghi xử lý kỹ thuật nghiệp vụ sách cũ chuẩn bị đưa máy tính vào phục vụ bạn đọc.

Năm 2003, sau khi hoạt động ở trụ sở mới, việc ứng dụng công nghệ tin học ở Thư viện tỉnh Sóc Trăng cũng được nâng lên một bước mới. Thư viện đã lắp máy tính cài đặt phần mềm ISIS phục vụ bạn đọc tra tìm tài liệu với hơn 10.000 biểu ghi cơ sở dữ liệu, tạo điều kiện cho bạn đọc tra tìm tài liệu một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Năm 2004, Thư viện đã trích từ nguồn kinh phí hoạt động hạn hẹp của đơn vị để lắp đặt phòng đọc điện tử với cơ sở vật chất ban đầu gồm hệ thống máy vi tính được nối mạng internet, cài đặt phần mềm học tiếng Anh, bổ sung tài liệu điện tử phục vụ bạn đọc tra tìm tài liệu, truy cập thông tin trên mạng internet… Song song đó, Thư viện còn thiết kế mạng Lan, khai thông hệ thống máy tính nội bộ để tiện lợi trong việc trao đổi dữ liệu cũng như tra tìm tài liệu giữa các cán bộ thư viện.

Ngoài ra, Thư viện còn chú trọng đến việc ứng dụng tin học trong khâu biên soạn các loại thông tin thư mục như: Thư mục giới thiệu sách mới; thư mục, thông tin chuyên đề; thông tin, thư mục các bài trích từ báo, tạp chí, báo trực tuyến,… phục vụ nhu cầu bạn đọc tra tìm tài liệu cũng như nhu cầu tìm hiểu thông tin hàng ngày tại Thư viện.

Đến tháng 4/2006, Thư viện Sóc Trăng là một trong 14 thư viện tỉnh thành trong nước được tiếp nhận dự án: “ Mở rộng và nâng cấp hệ thống thư viện điện tử/ thư viện số của thư viện Quốc gia và hệ thống thư viện công cộng” của Thư viện Quốc gia Việt Nam tài trợ, do Công ty máy tính truyền thông CMC triển khai. Dự án gồm một phần mềm quản lý thư viện Ilib 3.6 và nhiều máy móc thiết bị khác. Tiếp nhận phần mềm, Thư viện tỉnh từng bước xử lý, hồi cố cơ sở dữ liệu sách; cơ sở dữ liệu báo, tạp chí và cơ sở dữ liệu bạn đọc bằng phần mềm Ilib 3.6 để đưa phần mềm vào hoạt động lưu thông tài liệu tại thư viện và liên thông giữa các thư viện trong nước, đặc biệt là liên thông với Thư viện Quốc gia và thư viện các nước khác trên thế giới nhằm nâng cao việc ứng dụng tin học vào hoạt động thư viện, tạo điều kiện thuận lợi để Thư viện tra cứu, tìm kiếm thông tin phục vụ nhân dân. Song song đó, Thư viện tỉnh cũng đã xây dựng website nhằm tuyên truyền, giới thiệu, tổ chức phục vụ bạn đọc tra tìm thông tin, tài liệu trên mạng internet, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi và giải trí của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Nhìn chung cho đến cuối năm 2011, việc tin học hóa đã được thực hiện tương đối hoàn chỉnh ở Thư viện tỉnh Sóc Trăng. Hệ thống thư viện huyện, thị, thành phố, thư viện xã và phòng đọc sách cơ sở tuy đã được đầu tư trang thiết bị, vốn sách báo bước đầu để tổ chức các hoạt động cung cấp thông tin, phục vụ nhân dân trong tỉnh, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc bổ sung sách báo mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, nên việc tin học hóa các hoạt động hầu như chưa được thực hiện.

Năm 2012, Ban Quản lí Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF) tiến hành khảo sát tình hình hoạt động hệ thống thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng. Qua khảo sát, trên cơ sở những tiền đề cơ sở vật chất và hiệu quả hoạt động của các thư viện công cộng, Dự án BMGF đã tài trợ 230 máy tính cho hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh. Trong đó, Thư viện tỉnh được tài trợ 40 máy tính, mỗi thư viện huyện, thị được tài trợ 10 máy tính và mỗi thư viện xã được tài trợ 5 máy tính.

Song song với việc trang bị máy tính, Thư viện tỉnh Sóc Trăng còn phối hợp với Dự án BMGF tổ chức lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho 60 cán bộ trực tiếp quản lý máy tính của hệ thống thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã trong toàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, các cán bộ quản lý máy tính do Dự án BMGF tài trợ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy tính, phương thức tổ chức, hướng dẫn bạn đọc sử dụng máy tính hiệu quả nhất.

Tiếp theo, ngày hội Internet được triển khai ở các địa phương trong khuôn khổ Dự án với nhiều hoạt động liên quan đến máy tính, bước đầu nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Qua đó, người dân có cơ hội tiếp cận với máy tính và internet, tìm kiếm thông tin, bổ sung kiến thức phục vụ nhu cầu cuộc sống.

Với việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu hoạt động của các điểm tiếp nhận máy tính từ Dự án BMGF ở Sóc Trăng, đã tạo nên những bước tiến đáng kể trong việc thu hút người dân tìm đến thư viện ngày một đông đảo. Trong năm 2013, hệ thống thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức phục vụ được 1.599.140 lượt bạn đọc, trong đó có trên 400.000 lượt bạn đọc sử dụng và khai thác Internet miễn phí. Trung bình mỗi ngày, điểm tiếp nhận máy tính từ Dự án BMGF ở Thư viện tỉnh phục vụ được khoảng 100 lượt bạn đọc, Thư viện huyện, thị và thư viện xã phục vụ khoảng 40- 60 lượt bạn đọc đến sử dụng máy tính và khai thác internet.

Hiệu quả thiết thực nhất trong việc tin học hóa các hoạt động thư viện mang đến chính là những độc giả ở vùng sâu, vùng xa, những nơi vốn ít có điều kiện để tiếp cận với thông tin mới, thì giờ đây, qua hệ thống các thư viện công cộng ở cơ sở, họ đã được sử dụng máy tính, truy cập internet miễn phí. Những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như những thông tin khoa học, kỹ thuật như kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, trồng hoa màu, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng cho đến những kiến thức về y học, âm nhạc, mỹ thuật, văn hóa-văn nghệ-thể thao, công nghệ thông tin,… được tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân,...

 Đó là những thành công bước đầu mà ngành thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng đã đạt được nhờ vào quá trình tin học hóa hoạt động. Về lâu dài để nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng của việc tin học hóa các hoạt động thư viện đối với người dân, ngành thư viện công cộng tỉnh Sóc Trăng cần phải giải quyết một số vấn đề khó khăn. Phần lớn cán bộ quản lý phòng máy tính ở các thư viện xã đều là những cán bộ kiêm nhiệm nhiều hoạt động và thường xuyên thay đổi nhân sự nên ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động phục vụ bạn đọc. Do vậy, để đảm bảo cho nguồn máy tính từ Dự án BMGF hoạt động đạt hiệu quả, các địa hương cần đảm bảo nguồn nhân sự quản lý thư viện ổn định; duy trì việc thường xuyên mở cửa vào các ngày trong tuần, để người dân địa phương có thể sử dụng máy tính vào việc học tập, nghiên cứu, tra tìm thông tin về kinh tế, văn hóa, xã hội… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.