Đào tạo người dùng tin tại Đại học Luật Hà Nội

Ngày đăng: 24/04/2017

Các chương trình đào tạo người dùng tin

Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc

Ngày đăng: 24/04/2017

Công tác người đọc hay việc tổ chức phục vụ tài liệu cho người đọc là một hoạt động của thư viện nhằm thúc đẩy, phát triển và thoả mãn nhu cầu, hứng thú đọc tài liệu thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp tài liệu dưới nhiều hình thức. Công tác người đọc bao gồm các hình thức tổ chức và phương pháp phục vụ người đọc ở trong và ngoài thư viện. Đồng thời công tác người đọc còn là thước đo hiệu quả luân chuyển tài liệu và tác dụng của nó trong đời sống.

Phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin - một cách tiếp cận để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu giáo dục đào tạo

Ngày đăng: 24/04/2017

Song song với việc xây dựng nguồn lực thông tin (nguồn tin, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực …) thì việc hỗ trợ và đào tạo người dùng tin là một yếu tố đặc biệt quan trọng để tăng cường tính hiệu quả của các dịch vụ thông tin phục vụ nghiên cứu đào tạo. Trong thời đại số hóa và xã hội mạng như hiện nay, việc phát triển năng lực thông tin (information literacy) cho các cá nhân trong mỗi bối cảnh cộng đồng lại càng trở nên quan trọng.

10 cách để tạo hứng thú đọc sách

Ngày đăng: 24/04/2017

Nhiều người thường đặt ra cho mình những mục tiêu và kế hoạch để cố gắng thực hiện, đại loại như “giảm cân”; “yêu một ai đó”; “loại bỏ một thứ gây nghiện” hay “đọc sách”… Và điều hiển nhiên là, nói thì dễ nhưng để quen và làm được những điều đó thì thật không dễ chút nào. Vậy ngày hôm nay, hãy để cho chúng tôi, những cán bộ thư viện – những người hàng ngày phục vụ nhu cầu thông tin cho các bạn; gợi ý 10 cách để tạo thói quen và hứng thú đọc sách nhé.

Phát triển công tác đào tạo người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày đăng: 24/04/2017

Người dùng tin là một trong những bộ phận quan trọng không thể tách rời của bất kỳ một hệ thống thông tin - thư viện nào (TT-TV). Họ là người sử dụng, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm, dịch vụ thư viện.