Hướng dẫn tra cứu

I. Tài khoản

1. Tạo tài khoản:

Bước 1: Trên thanh Menu click chọn ‘Đăng ký’Bước 2 : Nhập thông tin đăng ký
 • Họ tên
 • Email (sử dụng làm tài khoản đăng nhập)
 • Số điện thoại
 • Đơn vị công tác (nếu có)
 • Mật khẩu (Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên)
 • Nhập lại mật khẩu (Nếu hệ thống báo địa chỉ email đã tồn tại trong hệ thống nghĩa là email đã bị trùng, vui lòng chọn email khác)

Bước 3: Click chọn nút  để hoàn tất đăng ký
Bước 4: Kích hoạt tài khoản
Sau khi đăng ký, độc giả mở email cá nhân dùng đăng ký tài khoản lienthuvien.yte.gov.vn để kích hoạt tài khoản của mình. Lưu ý kiểm tra mục Thư rác (Spam) trong trường hợp không nhận được email từ lienthuvien.yte.gov.vn
 

 

2.    Quên mật khẩu

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, bạn thực hiện các bước sau:
Bước 1: Click chọn


 
Bước 2: Nhập thông tin email cá nhân dùng đăng ký tài khoản lienthuvien.yte.gov.vn và click chọn


 

3.    Đổi mật khẩu

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống
Bước 2: Độc giả trỏ vào Tài khoản và chọn ‘Đổi mật khẩu’Bước 3: Nhập các thông tin
 • Mật khẩu hiện tại
 • Mật khẩu mới (Mật khẩu phải từ 6 ký tự trở lên)
 • Nhập lại mật khẩu mới
 • Click chọn ‘Xác nhân’ để hoàn tất4. Quản lý thư mục yêu thích
Độc giả có thể chọn tài liệu yêu thích tạo thành thư mục yêu thích riêng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống
Bước 2: Click chọn nút  trên từng tài liệu
Bước 3: Quản lý Tài liệu yêu thích:
 • Mở tài liệu yêu thích : Độc giả trỏ vào thông tin tài khoản và chọn ‘Tài liệu yêu thích’
 • Độc giả có thể xuất Excel ‘Tài liệu yêu thích’
 
 

 

 1. Hướng dẫn tra cứu


Độc giả có thể tra cứu các thông tin:

 
 • Tra cứu thông tin theo thư viện
 

 
 • Tra cứu thông tin theo nhan đề tài liệu.
 • Tra cứu thông tin theo tác giả tài liệu.
 • Tra cứu thông tin theo chuyên ngành tài liệu.
 • ….Tra cứu nâng cao
 • Tra cứu theo thư viện
 • Tra cứu theo từng loại tài liệu
 • Tra cứu các thông tin của Bài trích
 • Tra cứu các thông tin của Luận văn, luận án
 • Tra cứu các thông tin của Đề tài nghiên cứu
 • Tra cứu các thông tin của SáchKêt quả tra cứu
 

 
Thư viện:
 • Hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm tài liệu hiện có tại các thư viện:
  • Tất cả các thư viện (số lượng)
  • Số có tại từng thư viện (số lượng)
Loại tài liệu:
 • Hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm phân theo loại tài liệu:
  • Bài trích (số lượng)
  • Luận văn, luận án (số lượng)
  • Đề tài nghiên cứu (số lượng)
  • Sách (số lượng)
Tạp chí:
 • Hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm phân theo tên tạp chí:
  • Tất cả các tạp chí (số lượng)
  • Theo tên từng tạp chí (số lượng)
Năm xuất bản:
 • Hiển thị kết quả thỏa mãn điều kiện tìm kiếm phân theo năm xuất bản:
  • Tất cả các năm (số lượng)
  • Chi tiết theo từng năm (số lượng)