Biên mục tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017

The archive  is too the file files information about the resources like the nhan, author, publisher, the year edition, tóm tắt ... để cung cấp một cách đầy đủ các thông tin trên độc giả.

Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới

Ngày đăng: 24/04/2017

Lời tòa soạn: Thực hiện khuyến nghị của IFLA về quảng bá nguyên tắc biên mục quốc tế được đề ra để định hướng cho công tác biên mục trong thế kỷ 21, làm căn cứ xây dựng quy tắc biên mục trong thời gian tới, chúng tôi xin được giới thiệu đến bạn đọc bản dịch "Tuyên bố về nguyên tắc biên mục quốc tế" của IFLA do Thạc sỹ Cao Minh Kiểm – Phó cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thực hiện. Cùng với toàn văn Tuyên bố, tác giả cung cấp cả những phần kèm theo như Bảng thuật ngữ, nguồn tham khảo, nghị quyết của IME ICC, những thuật ngữ không còn sử dụng.

Tiến trình xử lý sách trong thư viện

Ngày đăng: 24/04/2017

Công tác biên mục và phân loại tài liệu nhằm thực hiện bộ thẻ thư mục cho từng tài liệu để tạo thành tủ thư mục nhằm giới thiệu toàn bộ kho sách của thư viện với độc giả, tiếp đó thực hiện các công tác phụ như: Nhãn sách, túi sách, tờ ghi ngày trả, thẻ mượn ... để góp phần tổ chức công tác mượn trả tài liệu.

Công tác xử lý tài liệu tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 24/04/2017

Thư viện tỉnh Quảng Ninh là thư viện khoa học tổng hợp phục vụ nhu cầu của bạn đọc ở mọi lứa tuổi. Ngoài những yếu tố cơ bản để xây dựng và phát triển một thư viện không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng như nội dung kho tài liệu, cơ sở vật chất trang thiết bị… thì hoạt động xử lý tài liệu có một ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn.

Tiến trình xử lý sách trong thư viện

Ngày đăng: 24/04/2017

Công tác biên mục và phân loại tài liệu nhằm thực hiện bộ thẻ thư mục cho từng tài liệu để tạo thành tủ thư mục nhằm giới thiệu toàn bộ kho sách của thư viện với độc giả, tiếp đó thực hiện các công tác phụ như: Nhãn sách, túi sách, tờ ghi ngày trả, thẻ mượn ... để góp phần tổ chức công tác mượn trả tài liệu.

Về vấn đề áp dụng thống nhất AACR2 trong giảng dạy và trong công tác biên mục ở các cơ quan thông tin, thư viện Việt Nam

Ngày đăng: 30/03/2017

AACR là quy tắc biên mục được cộng đồng thư viện Anh-Mỹ hợp tác biên soạn từ năm 1967. Tuy nhiên trong giai đoạn đầu, quy tắc này mới được xuất bản riêng rẽ cho Bắc Mỹ (AACR North American Edition) và Anh (AACR British edition).

Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới

Ngày đăng: 30/03/2017

Lời tòa soạn: Thực hiện khuyến nghị của IFLA về quảng bá nguyên tắc biên mục quốc tế được đề ra để định hướng cho công tác biên mục trong thế kỷ 21, làm căn cứ xây dựng quy tắc biên mục trong thời gian tới, chúng tôi xin được giới thiệu đến bạn đọc bản dịch "Tuyên bố về nguyên tắc biên mục quốc tế" của IFLA do Thạc sỹ Cao Minh Kiểm – Phó cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thực hiện. Cùng với toàn văn Tuyên bố, tác giả cung cấp cả những phần kèm theo như Bảng thuật ngữ, nguồn tham khảo, nghị quyết của IME ICC, những thuật ngữ không còn sử dụng.