Tất cả thư viện > Bài trích: 2750

 1. Tất cả tạp chí (2750)
 2. Y học thực hành (451)
 3. Y học Việt Nam (322)
 4. Dược học (183)
 5. British J. of Surg. (145)
 6. Nghiên cứu Y học (101)
 7. La Revue du Praticien (96)
 8. Thông tin Y dược (94)
 9. Y học quân sự (77)
 10. Dược liệu (75)
 11. Y học TP Hồ Chí Minh (74)
 12. Đông y (59)
 13. La Presse Médicale (55)
 14. Nội khoa (50)
 15. Ngoại khoa (49)
 16. Y dược học quân sự (47)
 17. Nội san Sinh lý học (44)
 18. The New England journal of Medicine (44)
 19. Y học dự phòng (34)
 20. Vệ sinh phòng dịch (32)
 21. Y học cổ truyền (23)
 22. Thời sự Y dược học (23)
 23. Sinh lý học Việt Nam (23)
 24. Thông tin Y học cổ truyền (22)
 25. Y dược học lâm sàng 108 (22)
 26. Nội san Y sinh hóa học (21)
 27. Tim mạch học Việt Nam (21)
 28. Tạp chí Dược học (18)
 29. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (17)
 30. Nội san Điện quang (16)
 31. Nhi khoa (16)
 32. Sinh lý học (16)
 33. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (15)
 34. Y học lâm sàng (14)
 35. Semaine Des Hopitaux (14)
 36. Thông báo Kiểm nghiệm (13)
 37. Hình thái học (13)
 38. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (13)
 39. Châm cứu Việt Nam (12)
 40. Thầy thuốc Việt Nam (12)
 41. Y học thảm họa và bỏng (10)
 42. Nội san Da liễu (9)
 43. Nhãn khoa (9)
 44. Dân số và Phát triển (9)
 45. The American Surgeon (9)
 46. Thời sự Y học (8)
 47. Tạp chí Dược liệu (8)
 48. Tim mạch học (8)
 49. Kiểm nghiệm thuốc (7)
 50. Dinh dưỡng và Thực phẩm (6)
 51. British journal of surgery (6)
 52. Annals of Internal Medicine (6)
 53. Annales de Pédiatrie (6)
 54. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (6)
 55. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (6)
 56. Da liễu học Việt Nam (5)
 57. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (5)
 58. Sản phụ khoa (5)
 59. Hóa sinh y dược học (5)
 60. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (5)
 61. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (5)
 62. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (5)
 63. Công trình NCKH (Hội nghị khoa học ngành Huyết học - Truyền máu Việt Nam) (5)
 64. Gan mật Việt Nam (5)
 65. Công trình nghiên cứu khoa học (5)
 66. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (5)
 67. Y Học Việt Nam tháng 4 (5)
 68. La Presse Médicale: Infectiologie (5)
 69. Bệnh Lao và Phổi (4)
 70. Răng hàm mặt (4)
 71. Tai mũi họng Việt Nam (4)
 72. Thông tin Bỏng (4)
 73. Thông tin y học (4)
 74. Lao và bệnh phổi (4)
 75. Tạp chí Y Dược học quân sự (4)
 76. La Revue du Practicien (4)
 77. La Revue de Médecine Interne (4)
 78. Br. J. of Plastic Surgery (4)
 79. La Presse Médical (4)
 80. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (4)
 81. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (4)
 82. Nội san Đại học Quân y (3)
 83. Nội san bệnh lao (3)
 84. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (3)
 85. Nhãn khoa Việt Nam (3)
 86. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (3)
 87. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (3)
 88. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (3)
 89. Tạp chí Y học Việt Nam (3)
 90. Tạp chí Sinh lý học (3)
 91. Médecine Sciences (3)
 92. Revue du Rhumatisme edition Francaise (3)
 93. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (3)
 94. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (3)
 95. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (3)
 96. Cấp cứu hồi sức (2)
 97. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (2)
 98. Tập san Dược học (2)
 99. Nội san bệnh lao và phổi (2)
 100. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (2)
 101. Kiểm nghiệm (2)
 102. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 103. Y dược học cổ truyền Việt Nam (2)
 104. Y tế công cộng (2)
 105. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (2)
 106. Nội san lao và bệnh phổi (2)
 107. Tạp chí Nghiên cứu y học (2)
 108. Tạp chí Y học Thực hành (2)
 109. Surgery (2)
 110. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (2)
 111. Tạp chí Tim mạch học (2)
 112. La Press Médicale (2)
 113. Revue des Maladies Respiratoires (2)
 114. Tạp chí dược học tháng 4 (2)
 115. Thông tin Y học Quân sự (2)
 116. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (2)
 117. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (2)
 118. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (2)
 119. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (2)
 120. Nhãn khoa thực hành (1)
 121. Thông báo dược liệu (1)
 122. Tư liệu Y học Quân sự (1)
 123. Nội san Y học Quân sự (1)
 124. Phẫu thuật tạo hình (1)
 125. Nội san Phụ sản (1)
 126. Thông tin Đông y (1)
 127. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (1)
 128. Xã hội học y tế (1)
 129. Công trình NCKH (Viện Vệ sinh dịch tễ học) (1)
 130. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 131. Công trình NCKH (Viện SR-KST-CT Trung ương) (1)
 132. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (1)
 133. Tiêu hóa Việt Nam (1)
 134. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (1)
 135. Y dược học lâm sàng (1)
 136. Điện quang Việt Nam (1)
 137. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (1)
 138. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (1)
 139. Tạp chí y học dự phòng (1)
 140. Công trình NCKH 1999 (1)
 141. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (1)
 142. Phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam (1)
 143. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 144. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (1)
 145. Y học việt nam:chuyên đề sức khoẻ nghề nghiệp (1)
 146. Y học VN (1)
 147. Tạp chí châm cứu Việt Nam (1)
 148. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 149. Kidney (1)
 150. The British Journal of Surgery (1)
 151. Journal of the American Society of Nephrology (1)
 152. Journal of the American Society Nephrology (1)
 153. Chuyên đề bỏng (1)
 154. Britíh journal of Surgery (1)
 155. Y học Việt Nam < Chuyên đề tim mạch > (1)
 156. Médecine Scineces (1)
 157. la Revue de Mesdecine Interne (1)
 158. Y học Việt Nam tháng 8 (1)
 159. Revue Medicale (1)
 160. La lettre du Rhumatologue (1)
 161. Médecine et Maladies Infectieuses (1)
 162. La Lettre de l''Infectiologue (1)
 163. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (1)
 164. Dược Học tháng 3 (1)
 165. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 166. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 167. revue Pharmaceutique (1)
 168. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (1)
 169. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (1)
 170. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (1)
 171. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (1)
 172. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (1)
 173. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (1)