Tất cả thư viện > Bài trích: 10795

 1. Tất cả tạp chí (10795)
 2. Y học thực hành (1876)
 3. Y học Việt Nam (967)
 4. British J. of Surg. (624)
 5. Dược học (562)
 6. Nghiên cứu Y học (407)
 7. Y học quân sự (323)
 8. Thông tin Y dược (316)
 9. Y dược học quân sự (304)
 10. La Revue du Praticien (295)
 11. Y học TP Hồ Chí Minh (272)
 12. Ngoại khoa (220)
 13. Y học dự phòng (205)
 14. Đông y (194)
 15. Revue de Chirurgie orthopedique et réparatrice de l''appareil moteur (193)
 16. Nội khoa (173)
 17. Y học cổ truyền (153)
 18. Dược liệu (150)
 19. La Presse Médicale (145)
 20. Thông tin Y học cổ truyền (144)
 21. Annales de chirurgie de la main et du membre sup, (135)
 22. Tạp chí Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam (132)
 23. The New England journal of Medicine (122)
 24. Y dược học lâm sàng 108 (116)
 25. Châm cứu Việt Nam (102)
 26. Vệ sinh phòng dịch (95)
 27. Y học lâm sàng (94)
 28. Phòng chống bệnh sốt rét và bệnh ký sinh trùng (81)
 29. Y học thảm họa và bỏng (74)
 30. Sinh lý học Việt Nam (73)
 31. Nhãn khoa (68)
 32. Nhi khoa (62)
 33. Tạp chí Dược học (62)
 34. Thời sự Y dược học (60)
 35. Các rối loạn thiếu hụt i-ốt (59)
 36. Sản phụ khoa (57)
 37. Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam (56)
 38. The American Surgeon (54)
 39. Hình thái học (53)
 40. Br. J. of Plastic Surgery (49)
 41. Nội san Y sinh hóa học (48)
 42. Tim mạch học Việt Nam (48)
 43. Nội san Sinh lý học (42)
 44. Da liễu học Việt Nam (37)
 45. Thầy thuốc Việt Nam (36)
 46. Tạp chí châm cứu Việt Nam (35)
 47. Nội san Da liễu (31)
 48. Y tế công cộng (31)
 49. Annals of Internal Medicine (31)
 50. Thông báo Kiểm nghiệm (30)
 51. Thông tin y học cổ truyền dân tộc (30)
 52. British journal of surgery (29)
 53. Tai mũi họng Việt Nam (28)
 54. Thời sự Y học (28)
 55. Dân số và Phát triển (28)
 56. Semaine Des Hopitaux (26)
 57. Nhãn khoa Việt Nam (24)
 58. La Revue de Médecine Interne (24)
 59. Bệnh Lao và Phổi (22)
 60. Kiểm nghiệm thuốc (22)
 61. Thông tin y học cổ truyền Việt Nam (22)
 62. Annales de Pédiatrie (22)
 63. Y học cổ truyền Việt Nam (20)
 64. Tim mạch học (20)
 65. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1987-2000) (20)
 66. Dinh dưỡng và Thực phẩm (19)
 67. Tạp chí Y học Thực hành (19)
 68. Công trình NCKH Bệnh viện Bạch Mai (1993-1994) (19)
 69. Nhãn khoa thực hành (18)
 70. Răng hàm mặt (18)
 71. Tạp chí Dược liệu (18)
 72. Công trình NCKH BV Bạch Mai (1999-2000) (18)
 73. Kỷ yếu toàn văn công trình NCKH: Nội tiết và chuyển hóa (17)
 74. Thông tin Bỏng (16)
 75. Nội san Điện quang (15)
 76. Khoa học tiêu hóa Việt Nam (15)
 77. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 (15)
 78. Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc (14)
 79. Công trình NCKH Thành phố Cần Thơ 2001-2005 (Sở KHCN Cần Thơ) (14)
 80. Công trình NCKH Viện VSDT Trung ương (1997-2000) (14)
 81. Nội san bệnh lao và phổi (13)
 82. Thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (13)
 83. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (Viện Y học biển Việt Nam) (13)
 84. La Revue du Practicien (13)
 85. Nội san Đại học Quân y (12)
 86. Nội san thần kinh, tinh thần và Phẫu thuật thần kinh (12)
 87. Nội san Phụ sản (12)
 88. Thông tin Đông y (12)
 89. Tạp chí Y học Việt Nam (12)
 90. Công trình NCKH Hội đồng khoa học Bộ Y tế (12)
 91. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (trước 1980) (12)
 92. Hội nghị khoa học lần thứ 6 - Hội thần kinh học Việt Nam (11)
 93. Công trình NCKH Viện Dược liệu (1972-1986) (11)
 94. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1996-2000) (11)
 95. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1980-1990) (11)
 96. Tập san Dược học (10)
 97. Phẫu thuật tạo hình (10)
 98. Xã hội học y tế (10)
 99. Công trình NCKH Viện Kiểm nghiệm (1971-1985) (10)
 100. Thông tin Y học (Nghiên cứu y học) (9)
 101. Tạp chí Y Dược học quân sự (9)
 102. British Medical Journal (9)
 103. Công trình NCKH Vụ Khoa học - Đào tạo (1991-1995) (9)
 104. Cấp cứu hồi sức (8)
 105. Công trình NCKH (BC tại Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành SR-KST-CT giai đoạn 2001-2005) - Viện SR-KST-CT Trung ương (8)
 106. Y dược học lâm sàng (8)
 107. Điện quang Việt Nam (8)
 108. Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam (8)
 109. Tạp chí vệ sinh phòng dịch (8)
 110. La Press Médicale (8)
 111. Thông tin Y học Quân sự (8)
 112. Công trình NCKH Viện Pasteur Nha Trang (1995-2001) (8)
 113. Thông tin Tiêu diệt bệnh sốt rét (7)
 114. Tiêu hóa Việt Nam (7)
 115. Giáo dục sức khỏe (7)
 116. Sinh lý học (7)
 117. Y học Việt Nam số đặc biệt tháng 5 (7)
 118. La lettre du Rhumatologue (7)
 119. Y Học Việt Nam tháng 4 (7)
 120. Công trình NCKH Viện Lão khoa (1993-1998) (7)
 121. Công trình NCKH Trường ĐH Y Bắc Thái, BVĐK Thái Nguyên (1993-1994) (7)
 122. Nội san Y học Quân sự (6)
 123. Gan mật Việt Nam (6)
 124. Chính sách y tế (6)
 125. Nghiên cứu y dược học cổ truyền (6)
 126. Tạp Chí Nghiên cứu dược & thông tin thuốc (6)
 127. Tạp chí Nghiên cứu y học (6)
 128. La Lettre de l''Infectiologue (6)
 129. La Reve de Médecine Interne (6)
 130. Công trình NCKH Viện SR-KST-CT Trung ương (1981-1986) (6)
 131. Tư liệu Y học Quân sự (5)
 132. Hóa sinh y dược học (5)
 133. Gây mê và Hồi sức (5)
 134. Thông tin y học (5)
 135. Phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh ký sinh trùng (5)
 136. Tạp chí y học dự phòng (5)
 137. Châm cứu (5)
 138. Mục lục tạp chí châm cứu (5)
 139. Công trình NCKH Chuyên khoa Huyết học và Truyền máu (1974-1984) (5)
 140. Y dược học cổ truyền Việt Nam (4)
 141. Công trình nghiên cứu khoa học 1983-1985 (Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) (4)
 142. Công trình NCKH (Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh) (4)
 143. Công trình nghiên cứu khoa học (4)
 144. Y học VN (4)
 145. Tạp chí thông tin y dược (4)
 146. The British Journal of Surgery (4)
 147. Công trình NCKH Trường Đại học Quân Y (1973) (4)
 148. Công trình NCKH Trường Trung học YHCT Tuệ Tĩnh (1995-2005) (4)
 149. Công trình NCKH Viện Bảo vệ sức khỏe Trẻ em (1970-1974) (4)
 150. Nội san bệnh lao (3)
 151. Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc (3)
 152. Da liễu (3)
 153. Nội san lao và bệnh phổi (3)
 154. y dược học (3)
 155. The New England Juornal of Medicine (3)
 156. la Revue de Mesdecine Interne (3)
 157. Le Concours Médical (3)
 158. Y học Việt Nam tháng 8 (3)
 159. Revue Medicale (3)
 160. Revue du Rhumatisme edition Francaise (3)
 161. Annales des Pédiatrie (3)
 162. La Presse Médicale: Infectiologie (3)
 163. Revue des Maladies Respiratoires (3)
 164. Semaine des Hopitauxn (3)
 165. Tạp chí y học dự phòng tập 19 số 2 (3)
 166. Dược Học tháng 3 (3)
 167. Tạp chí dược học tháng 4 (3)
 168. Công trình NCKH BV Việt Đức (1981-1983) (3)
 169. Công trình NCKH Viện Bảo vệ Bà mẹ và Trẻ sơ sinh (1998) (3)
 170. Công trình NCKH (Sở Y tế Phú Khánh) (2)
 171. Công trình NCKH (BVĐK Xanh Pôn Hà Nội) (2)
 172. Công trình NCKH (BVĐK Quảng Ngãi) (2)
 173. Thông tin Y dược học cổ truyền (2)
 174. Thông tin Điều dưỡng (2)
 175. Lao và bệnh phổi (2)
 176. Các rối loạn thiếu hụt i (2)
 177. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 (2)
 178. Tạp chí Tai mũi họng (2)
 179. Tạp chí thực hành (2)
 180. Syrgery (2)
 181. Surgery (2)
 182. Médecine et Maladies Infectieuses (2)
 183. La Presse Médical (2)
 184. Nội san Sản phụ khoa (2)
 185. Tập san hình thái học (2)
 186. Nội san Phụ khoa (2)
 187. Y học Việt Nam Tháng 9 số 1 (2)
 188. Y Học Việt Nam chuyên đề Hemophilia và đông máu ứng dụng thang 3 (2)
 189. Tạp chí y học dự phòng tập 19,số 2 (2)
 190. La Revue du Praticen (2)
 191. Công trình NCKH Hội Y dược TP Hồ Chí Minh (2)
 192. Công trình NCKH Viện Vệ sinh dịch tễ học(1960-1965) (2)
 193. Thông báo Kiểm nghiệm dược phẩm (1)
 194. Thông báo dược liệu (1)
 195. Tập san Nội khoa (1)
 196. Bệnh Lao và Phổi (CĐ: nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính) (1)
 197. Thông tin Trang thiết bị và công trình y tế (1)
 198. Công trình NCKH (BV Bạch Mai) (1)
 199. Tuyển tập công trình 1997 (1)
 200. Hóa sinh y học (1)
 201. Các rối loạn thiếu hụt iốt (1)
 202. Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học (1)
 203. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học (1)
 204. Tạp chí Kiểm Nghiệm Thuốc (1)
 205. Y học VN số đặc biệt tháng 10 (1)
 206. Y học VN só đặc biệt tháng 10 chuyên đề Răng hàm mặt và tạo hình (1)
 207. Y học thành phố Hồ Chí Minh (1)
 208. Y học Việt nam chuyên đề công trình KHCN trường Đh Y Thái Bình (1)
 209. Kidney (1)
 210. Y học Việt Nam chuyên đề huyết học (1)
 211. Y học Thự hành (1)
 212. Y dược học quân y (1)
 213. The British Journal Surgery (1)
 214. Tạp chí Y tế dự phòng (1)
 215. Y học Vệt Nam (1)
 216. Thông tim Y Dược (1)
 217. Y học việt namChuyên đề Giải phẫu bệnh (1)
 218. The New England Journal of Meicine (1)
 219. Y học Việt Nam số 11/2003 (1)
 220. Y học Việt Nam chuyên đê chấn thương chỉnh hình (1)
 221. Y dược quân sự (1)
 222. Tạp chí y dược (1)
 223. Y học thảm hoạ (1)
 224. tạp chí y học thảm hoạ và bỏng (1)
 225. Ngiên cứu y học (1)
 226. Các rối loạn thiếu I (1)
 227. Médecine Scineces (1)
 228. Thông tin dược lâm sàng (1)
 229. Medical Progress (1)
 230. Y học Việt Nam tháng4 (1)
 231. Tạp chị y học dự phòngtập 19,số 2 (1)
 232. La Prese Médicale (1)
 233. Tạp chí Tim mạch học (1)
 234. The New England journal of Medecine (1)
 235. Sinhl ý học (1)
 236. Tạp chí Y (1)
 237. Thông Tin Y Dược số 4 (1)
 238. Thời sự Y học tháng 12/2008 (1)
 239. Tạp chí dựơc học tháng4 (1)
 240. Thông tin y dược học Quân sự (1)
 241. Công trình NCKH về Y học Biển 1990-2000 (Trường Đại học Y Hải Phòng, Trung tâm Y học và Môi trường Biển (1)