85 trường hợp dị vật đường thở bỏ qua tại khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng I trong 14 năm (1985-1998)
Tóm tắt
85 trường hợp dị vật đường thở bỏ qua đã được điều trị tại khoa TMH BV Nhi Đồng 1 trong 14 năm từ 1985 đến 1998; nam chiếm 60%, nữ chiếm 40%. Vị trí dị vật: phế quả phải 54,12%, phế quản trái 35,3%, khí quản 5,88%, thanh quản 4,7%. Dị vật thực vật: 56 trường hợp chiếm 65,88% trong đó hạt dưa 23, hạt đậu phộng 11, hạt mãng cầu 11. Dị vật động vật: 25 trường hợp chiếm 29,41% trong đó xương cá 14, xương gà 4, xương heo 3. Dị vật kim loại, chất dẻo, không xác định : 4 trường hợp chiếm 4,71.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn