Chẩn đoán cộng đồng
Tóm tắt
Để chẩn đoán một trường hợp mắc bệnh người ta phải thăm khám lâm sàng, làm các xét nghiệm, tập hợp các triệu chứng thành các hội chứng bệnh. Khi gặp một vấn đề trong cộng đồng, người cán bộ phải xác định xem thật sự có vấn đề đó hay không? Nguyên nhân từ đâu … trước khi đề xuất các biện pháp giải quyết vấn đề. Khi điều trị cho bệnh nhân khỏi bệnh, chỉ cá nhân người đó khỏi bệnh. Khi giải quyết xong một vấn đề của cộng đồng, lợi ích mang lại cho cả cộng đồng. Các bước và phương pháp chẩn đoán cộng đồng: Bước 1: thu thập các chỉ số, bước 2: xác định vấn đề sức khỏe, bước 3: lựa chọn ưu tiên.

Vị trí tài liệu

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ Y TẾ

Ngõ 135 Núi Trúc, Ba Ðình, Hà Nội

Điện thoại: 04.3736.8315 (máy lẻ 12); Fax: 04.3736.8319

Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn     Website: yte.gov.vn

Thư viện ĐH Dược Hà Nội
1A Thọ Lão - Hai Bà Trưng - Hà Nội (KTX Đại học Dược Hà Nội)
Điện thoại: 04.38243325
Email: p.thuvien@hup.edu.vn     Website: thuvien.hup.edu.vn